Verbeter de zorg
door slim samen te werken

Over ons

Duurzame zorg

We helpen de zorgsector bij het ontwikkelen en realiseren van persoonsgerichte zorg. Kwaliteitszorg die betaalbaar blijft. Hierbij werken we met wat er al is. Maken we gebruik van nieuwe mogelijkheden. En benutten we het potentieel van zorgprofessionals. Samen met management en teams zoeken we naar passende oplossingen. Antwoorden voor vandaag en de nabije toekomst.

Onze aanpak

Met ons concept brengen we de zorg- en welzijnsvraag snel in kaart. Zo ontstaat er een actueel beeld over de wensen & behoeften van cliënten, inrichting van zorg en de eigen werkwijze. Dit brengen we in relatie met de organisatiekaders (kwaliteit, tijd en geld). Vervolgens helpen we teams op weg om zelfstandig actie te ondernemen op basis van dit inzicht. Onze aanpak is praktisch, helder en doelgericht.

Onze tools

Onze ervaring en kennis is verwerkt in Dido Meet. Een tool om snel en eenvoudig de zorg- en welzijnsvraag te meten. Daarnaast biedt Dido Meet een structuur voor het vastleggen, volgen en inbedden van verbeteracties. We vinden het leuk om onze inzichten te delen. Daarom hebben we missies ontwikkeld. Deze missies helpen jou om het dagelijkse werk en de zorg slimmer te organiseren.

Dido zorgt voor inzicht in de zorg- en welzijnsvraag.

Onze diensten

Benut het potentieel van zorgprofessionals.

Naar onze oplossing

Kennis en kunde van zorgprofessionals

Zorgprofessionals zijn de ogen en oren van de cliënt, en beschikken over de benodigde kennis en expertise voor het geven van goede zorg. Juist omdat het gaat over hun cliënten en het dagelijkse werk kunnen zij prima zelf bedenken wat nodig is voor het bieden de best mogelijke zorg.

Zorgpraktijk en organisatiekaders

Dido Meet brengt de dagelijkse praktijk in relatie met de organisatiekaders. De heldere analyses geven een goed beeld van de actuele situatie. Zo ontstaat er inzicht in de wensen en behoeften van cliënten, de ontwikkeling van de vraag, de inrichting van de zorg en de eigen werkwijze.

Optimaliseren van zorgprocessen

De inventarisatie van de wensen en behoeften van cliënten maakt knelpunten inzichtelijk en laat zien wat de impact is van bepaalde acties. Dit levert waardevolle input voor verbetering van zorgprocessen en de kwaliteit van zorg. Zo wordt je gevoed voor het maken van juiste keuzes.

Multidisciplinaire samenwerking

De inzichten leiden tot goede gesprekken met alle betrokkenen. Want voor kwaliteit en persoonsgerichte zorg, zorg je samen. Een dialoog dus met cliënten en familie. Samenwerkend met collega’s, behandelaars en specialisten. En ondersteund door managers en staf.

Leren van en met elkaar

Met behulp van Dido Meet is het mogelijk om teams, locaties en organisaties te vergelijken. Deel ervaringen en ideëen. Bespreek samen wat ervoor nodig is om de zorg te verbeteren en hoe je dit kunt organiseren. Zo blijf je aansluiten op ontwikkelingen.

Verbetercyclus kwaliteit van zorg

Hierin ondersteunt Dido Meet met een structuur voor het vastleggen, volgen en inbedden van verbeteracties. Maak hierover samen afspraken. Bedenk na afronding van een actie weer een nieuwe. Zo ontstaat er een doorlopend verbeterproces.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk ons Dashboard preview!

Dashboard preview

Wat zorgprofessionals & teams over ons zeggen

Het voelt fijn om meer rekening te kunnen houden met de behoefte van de cliënt. De teamdialoog helpt ons om de zorg beter in te richten en beter samen te werken. Nu snappen wij ook beter de impact van ZP-indicaties op ons werk.

Wij werken onder andere voor