Verbeter de zorg
door slim samen te werken

Onze aanpak

Werkdruk verlagen

Dido Zorgt helpt organisaties bij het vinden van een goede balans tussen tevreden cliënten, betrokken medewerkers en een fitte organisatie. Onze tool geeft inzicht in de individuele en gezamenlijke wensen van cliënten. Dit helpt locaties en teams bij het optimaliseren van de kwaliteit van zorg.

Invloed op het werk

De zorgprofessional is de belangrijkste medewerker voor het leveren van goede zorg. Zeker als het gaat over de inrichting en het organiseren van het dagelijkse zorgproces kennen zij de cliënt, en weten zij vaak precies waar het goed gaat en waar het beter kan. Benut deze kennis en ervaring!

Zorg slim organiseren

Met de inzichten uit Dido Meet worden teams en locaties ondersteund bij veranderkracht in het werkveld. Gericht op het verbeteren en innoveren van processen in de zorg. Optimaal gebruik maken van sociale en technologische innovatie. Wie wil dat nu niet, leuker en slimmer samenwerken.

Dido zorgt voor de juiste deskundige op de juiste plek.

Over dido zorgt

Teams in de ouderenzorg weer lenig en slagvaardig.

Naar onze oplossing

Benut kennis en ervaring van zorgteams

Zorgprofessionals staan in verbinding met de cliënten. Zij hebben een sterke focus op goede zorg in het hier en nu. De kunst is om deze ervaring en kennis te inventariseren en in beeld te brengen. Dit is precies wat wij doen.

Sla de brug tussen praktijk en beleid

Als de behoefte en zorgvraag van de cliënt in beeld wordt gebracht kan zichtbaar gemaakt worden of de kwaliteitsdoelen behaald worden, de cliënten tevreden zijn en of de plannen goed uitgevoerd worden.

Optimaliseren van zorgprocessen

Dido Meet maakt belemmeringen inzichtelijk en laat zien wat de impact is van bepaalde acties. Dit levert nuttige inzichten op om het primaire zorgproces verder te verbeteren en juiste keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

Dialoog multidisciplinair zorgteam

Dido Meet laat zien wie betrokken zijn bij de zorg & welzijn van iedere cliënt. Om zorg op maat te kunnen bieden vraagt dit om goede afstemming met elkaar. Of het nu gaat over dagelijkse zorg, behandeling, dagbesteding of een familiebezoek.

Benchmarken tussen teams en organisaties

Met behulp van Dido Meet is het mogelijk om teams, locaties organisaties te vergelijken. Naast verschillen, geeft dit input wat ervoor nodig is om de zorg verder te optimaliseren en hoe je kunt leren van elkaar.

Kwaliteit van zorg zichtbaar maken

Breng de zorgvraag van de cliënt in beeld, of de veranderingen in deze vraag. Ontdek waar het wringt met persoonlijke aandacht, goede zorg en gemaakte afspraken. Bespreek samen waar ruimte zit voor verbetering.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk ons Dashboard preview!

Dashboard preview

Wat zorgprofessionals & teams over ons zeggen

Het voelt fijn om meer rekening te kunnen houden met de behoefte van de cliënt. De teamdialoog helpt ons om de zorg beter in te richten en beter samen te werken. Nu snappen wij ook beter de impact van ZP-indicaties op ons werk.

Wij werken onder andere voor