Verbeter de zorg
door slimmer samen te werken

Over ons

Persoonsgerichte en duurzame zorg

In de afgelopen jaren was er veel aandacht voor persoonsgerichte zorg. De meeste zorgorganisaties hebben hierin al grote slagen gemaakt. De uitdaging ligt veelal in het borgen, doorontwikkelen en sturen op continu verbeteren in het werkveld. Dit is precies wat Dido Meet biedt. Een lerende omgeving en verbeterstructuur voor zorgprofessionals, gericht op samenwerken, interactie en verbeteren. Vergroot de autonomie en benut het potentieel van zorgmedewerkers.

Voldoende en deskundige zorgprofessionals

De bestaande krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat in veel zorgorganisaties niet voldoende zorgmedewerkers worden ingezet of voldoende deskundigheid beschikbaar is. Een beter inzicht in de zorg- en welzijnsvraag maakt het mogelijk om de bezetting met andere dan de voor de hand liggende profielen in te richten. Hierdoor worden meer vacatures ingevuld. Dit draagt bij aan hogere tevredenheid en minder verloop en verzuim.

Sturen op kwaliteit & veiligheid

De data die wordt verzameld in Dido Meet geeft een goed beeld van hoe kwaliteit van zorg in de praktijk is ingericht. Er ontstaat een heel ander gesprek over zorgverlening, welbevinden en samenwerking. Zo komt er een leerproces op gang om anders naar het zorgproces te kijken of deze slimmer te organiseren. Zodat er meer tijd overblijft voor het geven van persoonlijke aandacht aan cliënten. En zorgmedewerkers meer voldoening uit hun werk kunnen halen.

Dido zorgt voor leren van elkaar

Producten

Dido Meet: de leeromgeving voor zorgprofessionals in de ouderenzorg!

Naar onze oplossing

Inperken arbeidsmarkt problematiek

Dido Meet draagt bij aan de arbeidsmarkt problematiek doordat zorgprofessionals anders naar het zorgproces gaan kijken en dit slimmer gaan organiseren. Een beter inzicht in de zorg- en welzijnsvraag maakt het mogelijk om de bezetting met andere dan de voor de hand liggende profielen in te richten. Hierdoor worden meer vacatures ingevuld.

Zorg in beeld

De inventarisatie van de wensen en behoeften van cliënten geeft een goed beeld van hoe het staat met de dagelijkse zorgpraktijk en wat aandacht vraagt als het gaat om de cliënt als persoon, voldoende zorgprofessionals en deskundigheid, en sturen op kwaliteit. Er komt een dialoog en leerproces op gang om anders naar het zorgproces te kijken en dat slimmer te organiseren.

Wat staat ons te doen?

Dido Meet brengt eenvoudig en snel de dagelijkse praktijk in relatie met de organisatiekaders: tijd, kwaliteit en geld. De terugkerende patronen en heldere analyses geven een goed beeld van de actuele situatie.  Zo ontstaat inzicht in kansen, knelpunten en praktijk.

Communicatie en samenwerking

Voor kwaliteit en persoonsgerichte zorg, zorg je samen. Een dialoog dus met cliënten en familie. Samenwerkend met collega’s, behandelaars en specialisten. En ondersteund door managers en staf. We vinden het leuk om jou te inspireren met games, apps, verbeterborden, enquetes en zorgmissies.

Effecten op kwaliteit van leven

Vraagstukken worden vanuit een cliënt perspectief besproken. Er ontstaat een heel ander gesprek over zorgverlening, welbevinden en samenwerking. De cliënt staat meer centraal in het dagelijks proces. En het zorgteam ontwikkelt een gedeeld beeld over de zorgvraag en hierdoor worden cliënten eenduidig bejegend. .

Sturen op verbeteren

Als helder is waar kansen voor verbetering liggen maak dan samen een verbeterplan. Hierin ondersteunt Dido Meet met een structuur voor het vastleggen, volgen en inbedden van verbeteracties. Maak hierover samen afspraken. Bedenk na afronding van een actie weer een nieuwe. Zo ontstaat er een doorlopend verbeterproces.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk ons Dashboard preview!

Dashboard preview

Wat zorgprofessionals & teams over ons zeggen

Het voelt fijn om meer rekening te kunnen houden met de behoefte van de cliënt. De teamdialoog helpt ons om de zorg beter in te richten en beter samen te werken. Nu snappen wij ook beter de impact van ZP-indicaties op ons werk.

Wij werken onder andere voor