GET CONNECTED

Slagvaardige teams,
betere ouderenzorg

Teams zijn vanuit hun expertise prima in staat om een passende inrichting van zorg vorm te geven en in te spelen op veranderingen in de cliëntvraag. Teams, die hiervoor ruimte krijgen, nemen zelf (meer) regie en gaan samen aan de slag! Voor ons is het helder dat we hierop moeten sturen.

Dynamiek binnen teams

Samen werken aan een goede team dynamiek zorgt voor meer werkplezier en betere prestaties.

Dido Meet maakt op een snelle en simpele manier duidelijk waar kansen liggen om de inrichting van de zorg verder te optimaliseren.

De inzichten leiden tot bewustwording binnen het team. Dit vormt de basis voor goede gesprekken en discussies over en met cliënten, het dagelijkse werk en de samenwerking.

In de cliëntagenda worden zorgafspraken tussen zorgprofessionals en de cliënt vastgelegd. Deze afspraken vormen de basis voor het kunnen plannen van de juiste zorg op het juiste moment.

De groepsagenda geeft een totaaloverzicht van de individuele en gezamenlijke zorgafspraken van alle cliënten. Dit helpt teams bij het coördineren en inrichten van het dagelijks werk.

In de praktijk zien we dat zorgprofielen van individuele bewoners veelal worden over- of onderschreden.

De ervaring leert dat met behulp van Dido Meet zorgteams prima in staat zijn om de zorg nader te analyseren. De heldere rapportages bieden een goede basis om multidisciplinair nader te onderzoeken hoe de zorg voor een bewoner passend gemaakt kan worden.

Krachtige tools om je team te laten excelleren

Rapportage

De rapportages worden als eye openers ervaren en leiden tot goede gesprekken tussen alle betrokkenen in het zorgproces. Past de zorg bij de behoefte en wensen van de bewoner? Past de zorg binnen de kaders van het zorgprofiel? Zijn de geplande zorgmomenten voor de bewoner haalbaar? Wat is de gevraagde expertise?

Zorgagenda

Plannen doe je in de slimme zorgagenda. Een agenda die de persoonlijke behoefte en het gewenste dagritme van de cliënt volgt. Maar ook activiteiten met de groep, dagbesteding, behandelafspraken en teamtaken. De agenda is dynamisch, zodat makkelijk en eenvoudig ingespeeld kan worden op de steeds veranderende zorgvraag.

PDCA Cyclus

Dido Meet ondersteunt deze verbetermethode. Zorgteams kunnen met Dido Meet concreet aan de slag door het plannen van zorg op maat in de slimme groepsagenda, de afgesproken zorg uitvoeren via het zorgkompas, beoordelen op basis van de heldere rapportages en bijsturen op basis van de inzichten uit het dashboard.

Financiële analyse

De uitdaging voor iedere locatie is om een goede balans te vinden tussen tevreden cliënten, kwaliteitszorg, betrokken medewerkers en een fitte locatie. Dido Meet biedt direct bruikbare inzichten en analyses. Uitgedrukt in uren en euro’s. Op basis van zorgprofielen en integrale kostprijs. Op zowel cliënt-, organisatie-, locatie- als teamniveau.

Effectiviteitsmeting

Het integrale dashboard van Dido Meet geeft in één oogopslag de effectiviteit van een locatie of een woongroep/afdeling weer. Met behulp van dit dashboard zien locaties en teams direct het effect van veranderingen en voorgenomen verbeteracties. Realtime beschikken over de benodigde informatie om samen de juiste keuzes voor goede zorg te kunnen maken.

Zorgroute

Het zorgkompas geeft een helder overzicht van de dagelijkse activiteiten van zorg & welzijn voor de cliënt en de gehele groep.  Altijd de juiste deskundigheid op het juiste moment. Geen vaste dagindeling, maar een route die meebeweegt met de wensen en behoefte van de cliënt. En waarin de samenwerking met alle betrokkenen rondom de zorg is vastgelegd. 

Nieuwsgierig geworden? We delen graag onze kennis en ervaring. Natuurlijk horen we ook graag wat jouw ervaringen en ideeën zijn. Laten we kennismaken en elkaar inspireren.

Ondersteuning
door mensen
uit de praktijk

Meting

Je kunt direct zelf starten met een meting. Als je daarnaast nog wat extra hulp kunt gebruiken, kunnen wij instructies op maat verzorgen.

Onderzoek

Dido Meet kan ook ingezet worden voor gericht onderzoek of het uitvoeren van een 0-meting. De uitkomsten geven heldere inzichten en handvatten om tot een passend plan van aanpak te komen.

Training

Wil je verder aan de slag met de uitkomsten van de meting? Ons trainingsaanbod sluit naadloos aan.

Advies

We helpen je graag verder op weg. Onze adviezen zijn praktisch, vernieuwend en direct te implementeren.

Toolkit - Dido Zorgt