Producten

We helpen zorginstellingen om persoonsgerichte kwaliteitszorg te realiseren. Door het bieden van een innovatieve leeromgeving, een verbeterstructuur en slimme tools zijn we in staat om snel te leveren tegen een beperkte investering.

Dido Meet. De leeromgeving voor zorgprofessionals in de ouderenzorg. Met alle relevante informatie over de zorg- & welzijnsvraag van cliënten en het dagelijkse werk. In de vorm van heldere analyses en overzichten. Voorzien van een structuur gericht op verbeteren en het omzetten van inzichten naar actie.

Slimme tools. Om zorgteams en zorglocaties te inspireren bij leren, samenwerken, communiceren en verbeteren is Dido Meet verrijkt met apps, games, verbeterborden, enquetes en zorgmissies.

Ook bieden we een gratis lesserie aan. Via onze zorgmissies delen we onze ervaringen op een toegankelijke manier met de markt.

Naar zorg missies

Hoe ziet het verzamelen van data over de zorgvraag eruit?

Gewoon met pen en papier. Met behulp van ons slimme formulier noteren zorgprofessionals de tijden en duur van de activiteiten van zorg en welzijn per cliënt, gedurende een week. Met behulp van kunstmatige intelligentie, wordt deze informatie getransformeerd naar onze tool Dido Meet en omgezet naar heldere analyses en overzichten. Dit geeft een beeld van hoe het staat met de zorg in de dagelijkse praktijk. Deze informatie brengen we in relatie met de organisatiekaders: kwaliteit, tijd en geld. Zo ontstaat inzicht in kansen, knelpunten en praktijk.

Van inzicht naar actie!

De informatie uit de dagelijkse praktijk voedt de dialoog over de bewoners, de afdeling/woongroep en de eigen werkwijze. Ontdek welke belangrijke informatie de getallen ons geven om samen te begrijpen wat er voor nodig is om te komen tot de best passende zorg voor een cliënt. Maar ook waar de schoen wringt. En welke data ontbreekt. Bespreek samen (multidisciplinair) de opgehaalde inzichten. Verrijk de data met concrete casussen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. En kijk samen welke veranderingen in eigen regie, wensen & behoeften, zorg, gedrag of omstandigheden hierbij een rol spelen. Benut het potentieel van zorgprofessionals om te komen tot passende antwoorden of mogelijke oplossingsrichtingen.

Meer informatie

Waarmee kunnen we je helpen?

Inperken van arbeidsmarkt problematiek

Leer zorgprofessionals anders naar het zorgproces te kijken en dit slimmer te organiseren. Een beter inzicht in de zorg- en welzijnsvraag maakt het mogelijk om de bezetting met andere dan de voor de hand liggende profielen in te richten. Hierdoor worden meer vacatures ingevuld.

Verbeteren van de kwaliteit van leven

Ervaar wat er gebeurd als vraagstukken worden vanuit een cliënt perspectief besproken. Er ontstaat een heel ander gesprek over zorgverlening, welbevinden en samenwerking. De aandacht voor de cliënt als persoon groeit.

Past de huidige indicatie bij de zorgvraag?

De disbalans tussen zorgvraag en beschikbare indicatie is een veel gehoord probleem. Onderzoek wat ten grondslag ligt aan onder- en overschrijdingen op het zorgprofiel van individuele bewoners. Stel samen een verbeterplan op.

Optimaliseren van de zorgprocessen

Breng de actuele zorg- en welzijnsvraag van cliënten in beeld en zet deze data in relatie tot de factoren tijd, kwaliteit en geld. Zo ontstaat inzicht in kansen, knelpunten en praktijk. De transformatieopgave is helder.

Verbeteren van de samenwerking

Herkenbaar, de eilandjes en schotten van de verschillende discplines en bekostiging. Voor kwaliteit en persoonsgerichte zorg, zorg je samen. Met alle betrokkenen. Ontdek waar de schoen wringt en doorbreek terugkerende patronen.

Sturen op kwaliteit en veiligheid

Wie wil dat zorgmedewerkers goede zorg kunnen bieden, moet continu sturen op verbeteringen. Ontdek onze lerende omgeving en verbeterstructuur voor zorgprofessionals, gericht op samenwerken, interactie en verbeteren.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk ons Dashboard preview!

Dashboard preview

Ondersteuning door mensen uit de praktijk

Onderzoek

Dido Meet kan ingezet worden voor gericht onderzoek of een 0-meting. De uitkomsten geven heldere inzichten en handvatten om tot een passend plan van aanpak te komen.

Meting

Je kunt direct zelf starten met een meting. Als je daarnaast nog wat extra hulp kunt gebruiken, kunnen wij ondersteuning op maat verzorgen.

Training & advies

Wil je leren hoe je met ons concept en de tool Dido Meet aan de slag kunt? Onze trainingen zijn praktisch, interactief en direct toepasbaar.