GET CONNECTED

Waarom

Kwaliteitszorg voor de cliënt, die tegelijk betaalbaar blijft. Dido Zorgt is gedreven om te begrijpen hoe de zorgsector deze ambitie kan waarmaken. De mening van de cliënt, zijn netwerk en beroepsmatig betrokkenen, zijn volgens ons onmisbaar om op de juiste manier beslissingen te kunnen maken en te innoveren. Zij vormen de sleutel van de dagelijkse interactie met de ouderenzorg. Elke dag weer.


Door kennis en kunde te verbinden is Dido Zorgt in staat de belemmeringen in het werkveld om te buigen naar praktische oplossingen. Oplossingen waar het bestuur, het management en de zorgprofessional beter van wordt maar bovenal oplossingen, die het leven van de bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen meer kleur en kwaliteit geven!

Wat

We helpen zorginstellingen bij het doorvertalen van hun visie en beleid naar concrete verbeteracties.

Inzicht in de cliëntvraag in relatie tot de dagelijkse praktijk, helpt teams bij het inrichten van de zorg in lijn met de visie en het beleid van de organisatie.

Voor dit soort vraagstukken is Dido Meet ontwikkeld. Dido Meet is een ondersteunende tool en inzichtengenerator. Op basis van inzicht kan steeds geanticipeerd worden op de veranderende zorgvraag en de daarvoor benodigde expertise.

Alles vanuit de behoefte van de cliënt, de mogelijkheden van de zorginstelling en de talenten van de zorgteams.

Hoe

Vanuit onze projecten en netwerk worden wij dagelijks gevoed met actuele informatie uit de praktijk. Hier voeren wij het gesprek met alle betrokkenen, over hoe de zorg anders én beter kan.

Dido Zorgt beschikt hierdoor over de juiste kennis en kunde om de sector bij te staan. Dit stelt ons in staat om tijdig te anticiperen op trends en ontwikkelingen in de markt. Vanuit deze basis ontwikkelen en implementeren we digitale innovaties die het leven makkelijker maken. Wij bieden praktijkoplossingen in de vorm van tools, instrumenten, advies en training op maat.

Ontmoet ons

We zijn gedreven de ouderenzorg te verbeteren door de inzet van technologische innovaties. Onze deskundigheid en ervaring bestaat uit een mix van zorginhoudelijke kennis, bedrijfskunde, ICT en ondernemerschap.

Expert-panel

Wij werken met veel plezier samen met toonaangevende experts uit de ouderenzorg. Ons expertpanel is deskundig, goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en actief betrokken bij onze community Dido Deelt. Het platform dat is ontwikkeld voor en door verpleegkundigen en verzorgenden uit de ouderenzorg. Binnen het platform komen zorgprofessionals samen om ervaringen en informatie uit te wisselen of inspiratie op te doen over hun vakgebied.

Persoonsgerichte zorg, die met plezier geleverd wordt én betaalbaar blijft.