Waarom Dido zorgt?

Kwaliteitszorg voor de cliënt, die tegelijk betaalbaar blijft. Dido Zorgt is gedreven om te begrijpen hoe de zorgsector deze ambitie kan waarmaken. De mening van de cliënt, zijn netwerk en beroepsmatig betrokkenen, zijn volgens ons onmisbaar om op de juiste manier beslissingen te kunnen maken en te innoveren. Zij vormen de sleutel van de dagelijkse interactie met de ouderenzorg.

Door kennis en kunde te verbinden is Dido Zorgt in staat de belemmeringen in het werkveld om te buigen naar praktische oplossingen. Oplossingen waar het bestuur, het management en de zorgprofessional beter van wordt. Maar bovenal oplossingen, die het leven van de bewoners in de langdurige zorg meer kleur en kwaliteit geven! Bekijk de Dido zorgt Toolkit

Persoonsgerichte zorg, die met plezier geleverd wordt en betaalbaar blijft.

 

Neem contact op

Wat doen we?

Onze oplossing – Dido Meet – draagt bij aan het verlagen van de werkdruk. We zorgen ervoor dat hetzelfde werk efficiënter kan worden gedaan. De langdurige zorg is arbeidsintensief. Verbeteren komt dan vooral aan op slimme processen, werkwijzen en inzet van technologie.

Indicatoren voor impact zijn: cliënt- en medewerker tevredenheid, kostenefficiency, productiviteit en zorgconsumptie.

  • Impact op de werkvloer
  • Cliëntgerichte personeelssamenstelling
  • Beleidskaders en geleverde zorg in balans
  • Beter beeld van zorgconsumptie

Veranderen doe je door te leren. Zorgteams zijn vanuit hun kennis en ervaring prima in staat om inzichten te vertalen naar verbeteracties.

 

Neem contact op

Hoe?

Dido Meet helpt zorgteams om inzicht in de eigen werkwijze te ontwikkelen. Vanuit het ontwikkelde inzicht worden zorgprocessen geoptimaliseerd. Hierbij zijn de cliëntbehoefte en organisatiekaders richtinggevend.

Door de mening en inzichten van medewerkers een plaats te geven en te waarderen, ontstaat een natuurlijke dialoog en een veilige omgeving voor feedback. Hierdoor worden veranderingen snel geadopteerd en neemt de medewerkertevredenheid toe.  

Samen met teams doorlopen we vier stappen:

  • Ontdekken hoe we werken
  • Van inzicht naar actie
  • Samen slimmer worden
  • Evalueren en integreren

 

 

Zorg is arbeidsintensief. Innoveren komt dan vooral aan op slimme processen, werkwijzen en inzet van technologie.

 

Neem contact op