Onze diensten

We helpen zorginstellingen om persoonsgerichte kwaliteitszorg te realiseren. Door inzet van slimme tools zijn we in staat om snel te leveren tegen een beperkte investering. Hiervoor bieden we onder andere de volgende diensten aan.

Analyse cliëntgerichte zorg. In een kort tijdbestek brengen we de zorg- & welzijnsvraag van cliënten en het dagelijkse werk in kaart. De analyses bieden de organisatie richting en antwoord op de vraag: "Wat staat ons te doen?"

Fit-gap analyse. We analyseren de zorg- en welzijnsvraag en relateren deze aan de organisatiekaders. Door middel van een helder dashboard visualiseren we kansen, knelpunten en de praktijk.

Zorgproces coach. Begeleiden en ondersteunen van teams en managers bij het sturen op kwaliteit en cliëntgerichte zorg.

Ook bieden we een gratis lesserie en toolkit aan. Via onze missies delen we onze ervaringen op een toegankelijke manier met de markt.

Naar onze missies

Bespreek de inventarisatie met het team

Dido Meet maakt op een snelle en simpele manier duidelijk wat de behoefte & zorgvraag van cliënten en een afdeling/groep is. Dit vormt de basis voor goede gesprekken en discussies over en met cliënten over de dagelijkse zorg en de samenwerking. En samen te onderzoeken waar kansen liggen om de zorg verder te verbeteren.

Samenwerken aan verbeteringen

Als helder is waar kansen voor verbetering liggen maak dan samen een verbeterplan. Wees duidelijk in wat, hoe, wie en wanneer. Uitproberen en leren is de manier om kleine veranderingen door te voeren. Voor iedereen werkt het weer anders. Begin, ontdek en test uit, en bespreek met je team wat je tegenkomt, of waar je tegen aan loopt. Check regelmatig of je samen op de goede weg zit, wat goed en wat minder goed werkt, en waar het nodig is om verder bij te slijpen. Deel ervaringen en ideeën met andere teams, samen weet je meer!

Meer informatie

Waarmee kunnen we je helpen?

Waarmaken kwaliteitsplannen

Waar staan wij ten opzichte van het waarmaken van ons kwaliteitsplan en Thuis in het Verpleeghuis? Wat laat de zorgpraktijk ons zien in het realiseren van deze ambitie?

Cliëntgerichte teamsamenstelling

Welke kennis, deskundigheid en competenties zijn benodigd op basis van de ontwikkeling van de zorg- en welzijnsvraag van onze cliënten?

Zorgprofiel analyse

We willen aan de slag met onder- en overschrijdingen op het zorgprofiel van individuele bewoners, zodat de zorgvraag, zorginrichting en beschikbare indicatie beter op elkaar aansluiten.

Zorgpraktijk versus beleidskaders?

Hoe sluit de actuele zorg- en welzijnsvraag van onze cliënten en de inrichting van zorgprocessen aan op onze beleidskaders? Wij willen weten wat onze transformatieopgave is.

Multidisciplinaire samenwerking

Wij willen beter vorm geven aan de samenwerking tussen betrokkenen bij de zorg rondom onze cliënten. Dit met het doel om kwalitatief betere zorgverlening te bieden.

Persoonsgerichte zorg

Wij willen onze zorg beter afstemmen op iemands persoonlijke wensen en behoeften. Dit vraagt om een passende inrichting van zorg, welzijn en goede afstemming tussen betrokkenen.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk ons Dashboard preview!

Dashboard preview

Ondersteuning door mensen uit de praktijk

Onderzoek

Dido Meet kan ingezet worden voor gericht onderzoek of een 0-meting. De uitkomsten geven heldere inzichten en handvatten om tot een passend plan van aanpak te komen.

Meting

Je kunt direct zelf starten met een meting. Als je daarnaast nog wat extra hulp kunt gebruiken, kunnen wij ondersteuning op maat verzorgen.

Training & advies

Wil je leren hoe je met ons concept en de tool Dido Meet aan de slag kunt? Onze trainingen zijn praktisch, interactief en direct toepasbaar.