GET CONNECTED

De inzichten en verbeterpunten zijn in beeld.
En nu?

Hoe doe je dat?

De inzichten en verbeterpunten zijn in beeld. Maar hoe maak je nu de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk? Iedere bewoner is anders, iedere zorglocatie is anders. Randvoorwaardelijk zijn werkbare uitgangspunten, processen en kaders. Met ruimte voor verschillen in de praktische uitvoering. Wij denken graag mee met wat past bij jouw zorglocatie.

Onderstaand een voorbeeld van een geslaagd stappenplan.

 • Stap 1 Startmeting met Dido Meet
  Het zorgteam onderzoekt de wensen en behoeften van iedere bewoner. En brengt de activiteiten van zorg van iedere bewoner de groep/afdeling en het team in kaart.
 • Stap 2 Beoordelen van de realtime inzichten uit Dido Meet
  Dido Meet verwerkt de data tot heldere grafieken en maakt inzichtelijk waar waar financiële groei efficiëntere inzet van personeel en een hogere cliënten en medewerkers waardering mogelijk is.
 • Stap 3 Opstellen van een verbeterplan
  Duiden van verschillen en hindernissen. Samen (multidisciplinair) zoeken naar oplossingen. Afspreken welke acties hiervoor nodig zijn. Zorgteams faciliteren met heldere werkbare kaders én met ruimte voor maatwerk.
 • Stap 4 Integreren met de dagelijkse praktijk
  Samen aan de slag met het inrichten en uitvoeren van de afgestemde zorg. Zorgteams aan het roer zetten. Zij staan direct in verbinding met de bewoners en de praktijk daar waar de kwaliteit van zorg tot uiting komt.
 • Stap 5 Borgen van resultaten en verbeteracties met Dido Meet
  Zorgteams plannen in de slimme groepsagenda gaan samen aan de slag met uitvoeren van de afgestemde zorg beoordelen of de gekozen zorginrichting passend is en sturen bij indien er sprake is van veranderingen.

De lerende praktijk voor kwaliteit

✓ Samen onderzoeken welke zorg de cliënt prettig vindt of anders zou willen.
✓ Sturen op zorgprofiel per cliënt.
✓ Heldere inzichten voor het maken van de juiste keuzes.
✓ Samen leren en verbeteren.
✓ Samen beoordelen of de ingezette acties leiden tot gewenste verbeteringen.
✓ Gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners.
✓ Verbinding met de praktijk, daar waar de kwaliteit van zorg tot uiting komt.

PDCA-cyclus met Dido Meet

Plannen

Plannen doe je in de slimme cliënt- en groepsagenda. Een agenda die de persoonlijke behoefte en het gewenste dagritme van de cliënt volgt. Maar ook activiteiten met de groep, behandelafspraken en teamtaken. De agenda is dynamisch, zodat makkelijk en eenvoudig ingespeeld kan worden op veranderingen in de zorg.

Uitvoeren

Het zorgkompas geeft een helder overzicht van de passende activiteiten en zorg voor de cliënt en de groep. Altijd de juiste deskundigheid op het juiste moment. Geen vaste dagindeling, maar een route die meebeweegt met de wensen en behoefte van de cliënt. En waarin de samenwerking met alle betrokkenen rondom de zorg is vastgelegd.

Beoordelen

De rapportages worden als eyeopeners ervaren en leiden tot goede gesprekken en discussies binnen het team. Maar ook met alle betrokkenen in het zorgproces. Past de zorg bij de behoefte en wensen van de bewoner? Past de zorg binnen de kaders van het zorgprofiel? Zijn de geplande zorgmomenten voor de bewoner haalbaar?…

Bijsturen

Met behulp van het dashboard zien zorgteams direct het effect van veranderingen en voorgenomen verbeteracties. Teams draaien zelf aan de knoppen en beschikken realtime over de benodigde informatie om samen de juiste keuzes voor goede zorg te kunnen maken. En waar nodig te kunnen bijsturen.

Dido Meet - Dido Zorgt