groei door inzicht

Leren en verbeteren in de ouderenzorg

Intensieve zorgvraag

De ouderenzorg werkt hard om cliënten passende zorg te bieden. De complexiteit van zorgverlening stelt teams steeds voor nieuwe uitdagingen. Een intensieve zorgvraag en personeelstekort zorgen voor druk op collega’s en de kwaliteit.

Nieuwe werkelijkheid

Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om anders kijken en anders doen. Maar hoe zet je nu samen deze verandering in gang? Wij denken dat alles begint met inzicht. Inzicht helpt je om een zelfde taal te spreken, uitdagingen te herkennen en om het samen op te lossen.

Inzicht

Met behulp van ons slimme formulier wordt snel de zorg- & welzijn behoefte van iedere cliënt en de groep in beeld gebracht. Gewoon met pen en papier, in dialoog met medewerkers. Het ingevulde formulier wordt door Dido Zorgt automatisch omgezet naar informatie, die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is.

Begrijpelijke taal

De kracht van deze informatie is dat er één begrijpelijke taal ontstaat, die iedereen spreekt en verstaat. Er komt een gesprek op gang over de bewoners en de eigen werkwijze. Door met elkaar de dingen die je doet te delen, ontdek je of jij en je collega’s eenzelfde beeld hebben bij wat iedere bewoner echt belangrijk vindt, wat er nog toe doet en wat het ondraaglijk maakt. De kans is groot dat jullie hierin verschillen, want iedereen kijkt vanuit eigen perceptie en rol. En dat is niet goed of fout. Maar dat is waardevol, want zo kun je elkaar verrijken en aanvullen.

Geloof jij ook in de kracht van inzicht?

Plan snel een kennismaking in.