GET CONNECTED

Zorg is mensenwerk Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg inhoudt en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. De personeelsmix vormt hierin een belangrijk aandachtsgebied. Niet zo gek, want goede zorg komt tot stand in de relatie tussen cliënt en professional. Daar wordt de zorg gemaakt en komt de kwaliteit van zorg tot uiting. De professional maakt het verschil met zijn of haar kennis, deskundigheid, ervaring …

Read More →

Extra gelden langdurige zorg Het ministerie VWS heeft dit jaar 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor betere ouderenzorg. Dit budget is bedoeld voor het aantrekken van extra personeel (85% van het budget) en voor andere investeringen in kwaliteit (15%). Inmiddels zijn de plannen ingediend. Er is een inzet van ruim tienduizend extra fte aan extra zorgmedewerkers opgenomen. Goed nieuws natuurlijk! Voor veel organisaties zal dit ook leiden tot een …

Read More →

Bij kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence – AI) wordt al snel gedacht aan futuristische technologieën die te complex zijn om binnen de eigen organisatie toe te passen. Bijvoorbeeld het toekomstperspectief dat in Japan in 2025 (over 6 jaar) meer dan 80% procent van de ouderen door robots wordt verzorgd, in plaats van door zorgverleners. Maar wist je dat AI ook op minder grote schaal toe te passen is? Met aanzienlijk …

Read More →

    Wanneer onvrede binnen een team toeneemt kan dit veel invloed hebben op het dagelijkse werk en de samenwerking. Voor je het weet gaat het niet meer over de zorg, maar over hele andere dingen. Funest voor werkplezier en kwaliteit van zorg. Hoe kun je het groepsproces weer vlot trekken en de energie van zorgteams weer laten stromen?   De wetten in de praktijk Vanuit Dido Zorgt zijn …

Read More →

    Waarom is data in de ouderenzorg zo belangrijk?  De ouderenzorg wordt steeds complexer. Door stijgende kosten en tekorten aan zorgprofessionals staat de sector onder druk. De extra middelen vanuit de overheid dragen uiteraard positief bij aan het verbeteren van de ouderenzorg. Maar de uitdagingen voor de toekomst blijven groot. Daarom is er een urgente behoefte aan data, die waardevolle inzichten geeft om de ouderenzorg fitter te blijven …

Read More →

  Nee, tenzij… De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Ook hiervoor geldt dat het maatwerk per bewoner is. Bepaalde maatregelen zijn bij de ene …

Read More →

  Waardevolle verbinding voor méér leefplezier voor ouderen Behoud van contacten met zijn/haar sociale netwerk is van onschatbare waarde voor bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis. Hoe fijn is het om bijvoorbeeld nog steeds elke maandag naar de markt te gaan, of samen met een vriend de maandelijkse traditie om samen een visje te gaan eten voort te zetten. Het kunnen faciliteren van deze ontmoeting vormt een waardevolle verbinding, die …

Read More →

  Zorgprofielen De NzA, Nederlandse ZorgAutoriteit, bewaakt dat iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor maakt zij regels en houdt zij toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zo stelt de NzA ook jaarlijk een document op met prestatiebeschrijvingen en tarieven van de zorgzwaartepakketten (zorgprofielen). Dit vormt de basis voor de levering van de zorg en de financiële kaders voor …

Read More →

    Verbeteren van de ouderenzorg In de ouderenzorg heb je steeds te maken met veranderingen en verbeteringen. Veranderingen in de zorgvragen van cliënten en veranderingen in hoe je de zorg moet uitvoeren. Wat kun je doen om te zorgen dat je kunt blijven meebewegen? Hoe kun je dit samen met jouw collega’s oppakken? En hoe weet je of de ingezette acties ook leiden tot de gewenste verbeterstappen? Verbeteren is …

Read More →

  Kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg Hoe kunnen teams zorgprocessen anders organiseren, waardoor beter wordt aangesloten bij wensen en behoeften van bewoners en hun naasten?   Het ontwikkelen van een verantwoorde personeelssamenstelling Kwaliteitsverbetering begint bij de dialoog tussen bewoners, hun naasten en zorgverleners. De opgave van het kwaliteitskader gaat daarmee niet alleen over voldoende personeel, maar ook over het hebben van de juiste kennis, competenties en drijfveren, over samenwerking en …

Read More →

    Thuis in het Verpleeghuis Thuis in het Verpleeghuis: waardigheid en trots op elke locatie. Dat is de naam van het nieuwe programmaplan van het ministerie van VWS. In het plan staan de beleidsdoelstellingen en de aanpak om de kwaliteit van ouderenzorg verder te verbeteren. Lees meer via https://www.waardigheidentrots.nl en download het programma Programma-Thuis-in-het-Verpleeghuis.pdf   Kwaliteit van zorg Vanuit de overheid worden extra middelen geboden om de kwaliteit van …

Read More →

Zelfsturende teams – het ideaal? Zelfsturende teams in de ouderenzorg, het lijkt ideaal. Geen managementlagen, wel heldere kaders. Teamleden verdelen zelf de taken en regelen alles. Verpleegkundigen en verzorgenden vinden hun werk uitdagender. De organisatie wordt slagvaardiger, kan sneller inspelen op veranderingen. Naast alle voordelen van zelfsturende teams zijn er ook de nodige aandachtspunten.   Aandachtspunten bij zelfsturende teams Rotklussen. Minder leuk werk blijft liggen. Als zelfsturend team verdeel je …

Read More →
Blog - Dido Zorgt