Inventariseer, bespreek & verbeter

Maak gebruik van de kennis en ervaring van zorgteams. Verbindt de praktijk met organisatiekaders. Werk samen aan een betere zorg.

Ga aan de slag. Drie eenvoudige stappen:

  1. Inventariseer samen het zorgteam een passende zorginrichting
    Tip: gebruik hiervoor Dido Meet
  2. Bespreek de inventarisatie met het team
  3. Stel samen een verbeteraanpak op

Bekijk Dido Meet

Bespreek de inventarisatie met het team

Dido Meet maakt op een snelle en simpele manier duidelijk wat de behoefte & zorgvraag van cliënten en een afdeling/groep is. Dit vormt de basis voor goede gesprekken en discussies over en met cliënten over de dagelijkse zorg en de samenwerking. En samen te onderzoeken waar kansen liggen om de zorg verder te verbeteren.

Samenwerken aan verbeteringen

Als helder is waar kansen voor verbetering liggen maak dan samen een verbeterplan. Wees duidelijk in wat, hoe, wie en wanneer. Uitproberen en leren is de manier om kleine veranderingen door te voeren. Voor iedereen werkt het weer anders. Begin, ontdek en test uit, en bespreek met je team wat je tegenkomt, of waar je tegen aan loopt. Check regelmatig of je samen op de goede weg zit, wat goed en wat minder goed werkt, en waar het nodig is om verder bij te slijpen. Deel ervaringen en ideeën met andere teams, samen weet je meer!

Meer informatie

Waarmee kunnen we je helpen?

Waarmaken kwaliteitsplannen

Waar staan wij ten opzichte van het waarmaken van ons kwaliteitsplan en Thuis in het Verpleeghuis? Wat laat de zorgpraktijk ons zien in het realiseren van deze ambitie?

Cliëntgerichte teamsamenstelling

Welke kennis en expertise is benodigd in de toekomst op basis van de ontwikkeling van de behoefte en zorgvraag van onze cliënten?

Zorgprofiel analyse

Er is sprake van over-en onderschrijdingen van zorgprofielen van individuele cliënten. Wij willen dit inzichtelijk maken, omdat dit van invloed is op werkdruk en de kwaliteit van zorg.

Zorgpraktijk versus beleidskaders?

Hoe past de huidige zorgpraktijk binnen de beleidskaders? Wij willen inzichtelijk krijgen waar we staan en wat onze transformatie opgaaf is.

Multidisciplinaire samenwerking

Wij willen beter vorm geven aan de samenwerking tussen betrokkenen bij de zorg rondom onze cliënten. Dit met het doel om kwalitatief betere zorgverlening te bieden.

Persoonsgerichte zorg

Wij willen onze zorg beter afstemmen op iemands persoonlijke behoeften, wensen, en voorkeuren. Dit vraagt om een passende inrichting van zorg en goede afstemming tussen betrokkenen.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk ons Dashboard preview!

Dashboard preview

Ondersteuning door mensen uit de praktijk

Onderzoek

Dido Meet kan ingezet worden voor gericht onderzoek of het uitvoeren van een 0-meting. De uitkomsten geven heldere inzichten en handvatten om tot een passend plan van aanpak te komen.

Meting

Je kunt direct zelf starten met een meting. Als je daarnaast nog wat extra hulp kunt gebruiken, kunnen wij ondersteuning op maat verzorgen.

Training & advies

Wil je verder aan de slag met de uitkomsten van de meting? Ons trainingsaanbod sluit naadloos aan. We helpen je graag verder op weg. Onze adviezen zijn praktisch, vernieuwend en direct te implementeren.