Datageletterdheid in de ouderenzorg

Daniel Boers

Oprichter

Technologische vernieuwingen komen in een steeds hoger tempo beschikbaar. Dat gaat gepaard met grootschalige veranderingen op de arbeidsmarkt. In alle sectoren zullen er banen verdwijnen vanwege slimme automatisering en robots, maar zullen er ook nieuwe functies ontstaan. Functies waarin data en automatisering de creatieve en analytische vaardigheden en beslissingen van de mens zullen versterken.

De verwachting is dat in alle banen medewerkers moeten beschikken over voldoende vaardigheden om de inzichten uit data en machines te halen en de juiste vragen te stellen. De ontwikkeling van die individuele vaardigheden – ook wel de datageletterdheid of data literacy genoemd – blijft achter bij het tempo waarin de arbeidsmarkt verandert. Minder dan een kwart van alle werknemers wereldwijd vindt zichzelf voldoende vaardig om data te lezen, interpreteren, gebruiken en ter discussie te stellen.

Ook voor Nederland ligt er een flinke opdracht op dit gebied. De kern van die uitdaging zit niet zozeer in de ontwikkeling en productie van geavanceerde technologieën, maar in het faciliteren van individuen om data te begrijpen en te gebruiken. Voor organisaties is het dus zaak om de drempels weg te nemen in het gebruik van data en technologieën die de manier waarop we werken versterken. Er zijn grofweg drie gebieden waarop actie belangrijk is.

  1. Trainen en opleiden– Investeren in de vaardigheden van bestaande en toekomstige medewerkers zodat die goed toegerust en zelfverzekerd met data kunnen werken; dat is cruciaal voor het succes van de individuele werknemers, de werkgevers en de nationale economie als geheel.
  2. Begrijp hoe belangrijk data is voor de onderneming– Voor zowel publieke als private organisaties is het belangrijk dat bestuurders snappen welke kansen het gebruik van data biedt. Ze moeten dat niet alleen snappen, maar vervolgens ook in actie komen. Alle bestuurders en leiders zien de opkomst van data en beseffen dat data belangrijk is voor elke beslissing. Toch blijkt uit onderzoek dat maar circa tien procent van alle organisaties in de afgelopen vijf jaar grote veranderingen heeft doorgevoerd in de manier waarop data wordt toegepast.
  3. Maak data toegankelijk– Data skills zijn belangrijk, maar je hebt er niets aan als data niet beschikbaar is en er geen toepassingen zijn om de inzichten eruit te halen voor beslissingen.

 

"In de ouderenzorg zijn er belangrijke uitdagingen op het gebied van datageletterdheid"

Dido Zorgt ondersteunt zorgaanbieders bij deze uitdaging. Met onze innovatie Dido Meet leren we zorgprofessionals om data te verzamelen over de zorgvraag en de eigen werkwijze. Hierdoor leert de zorgprofessionals om deze data te begrijpen en te gebruiken. We willen drempels wegnemen voor het gebruik van data en technologieën die de manier waarop zorgorganisaties werken versterken.

Dido Meet is door het Zilveren Kruis geselecteerd als succesvol gebleken innovatie voor de aanpak van arbeidsmarktproblematiek.

Graag vertellen we er meer over! Laat je inspireren door onze missies of vraag een gratis workshop data in de ouderzorg aan. Neem contact op met Gerdine Boers (06-46010466, gerdine@didozorgt.nl) of Daniel Boers (06-30212673, daniel@didozorgt.nl)

Eventuele Tags: data, datageletterdheid