Leren van data

Gerdine Boers

Oprichter

De langdurige zorg is arbeidsintensief en verandert continu. Kwaliteitsverbetering komt dan vooral aan op samenwerking, slimme processen en kennisontwikkeling. Hierin investeren legt de basis voor een structuur waarin zowel cliënten als zorgmedewerkers meer rust, ruimte en plezier in de dagelijkse leef- en werkomgeving ervaren. 

Informatie ophalen bij de bron

Zorgmedewerkers zijn de ogen en oren van cliënten. Dagelijks staan zij in contact met de cliënt en leveren zij vanuit hun deskundigheid en expertise een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Hiermee vormen zij een waardevolle bron van informatie voor wat anders, slimmer of beter kan. 

Dido Meet helpt zorglocaties en zorgteams bij het verzamelen van deze informatie. De wensen en behoefte van iedere cliënt staan hierbij centraal. Dit doen wij door samen snel en eenvoudig de zorgvraag en de primaire processen  in beeld te brengen. Deze informatie wordt vertaald naar inzichten over iedere groep/afdeling en locatie. Hierdoor wordt zichtbaar wat eventuele belemmeringen zijn en waar ruimte zit voor verbetering. 

Naast bewustwording en uitwisseling van kennis & ervaring, geeft het locaties en teams vooral inzichten om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en de eigen werkwijze verder te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het vergroten van het leefplezier van cliënten en het werkplezier van zorgmedewerkers.

Van inzicht naar actie!

Door de beschikbaarheid van moderne technologieën is het ophalen van informatie en het genereren van inzichten eenvoudig en snel te realiseren. 

Veel lastiger is het om van inzicht naar actie te komen. We zien en voelen waar het vastloopt en waar ruimte zit voor verbetering. Maar hoe gaan we dit samen met elkaar duiden? Of nog concreter, hoe gaan we dit samen handen en voeten geven? 

Toch is deze stap eenvoudiger te maken dan je nu misschien wel denkt. Mits de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn:

 • Multidisciplinaire setting, in ieder geval de direct betrokkenen vanuit het zorgteam, management, behandelaars en specialisten.
 • Tijd vrijmaken voor dialoog, de ervaring leert dat in een bijeenkomst van 1 uur  de uitwisseling volop begint te stromen.
 • Ruimte voor inbreng, door één ieders mening een plek te geven, ontstaat er  een natuurlijke dialoog en een veilige omgeving voor feedback.
 • Haalbare verbeteracties afspreken, Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd 🙂
 • Helder afspreken wie wat wanneer doet, en elkaar helpen en faciliteren.
 • Werk samen vanuit een praktische insteek: werk met wat er al is, haak aan  op bestaande (overleg)structuren en handel op basis van afgesproken rolverantwoordelijkheid.
Door de mening van zorgprofessionals een plek te geven en te waarderen, gaat de uitwisseling vanzelf stromen.

Verbetercyclus: kwaliteit van zorg

Wat verder goed kan helpen is om een structuur in te richten, die gericht is op continue verbetering. Het uitgangspunt hierbij is de kennis, expertise en ideeën van zorgprofessionals en specialisten. De uitdaging wordt gevormd door het verbinden van zorgpraktijk en organisatiekaders.

Een voorbeeld van een dergelijke structuur kan zijn:

 1. Inventariseer de zorgpraktijk. Bijvoorbeeld met het instrument Dido Meet.
 2. Bespreek de opgehaalde inzichten. Met als doel een gedeeld en gedragen inzicht van zorgpraktijk & organisatiekaders.
 3. Formuleer samen 3 haalbare verbeteracties. Spreek ook af wie, wat, wanneer doet en welke hulpvragen er zijn richting de manager, behandelaars, specialisten of organisatie.
 4. Bewaak de voortgang van deze acties. Bijvoorbeeld door te agenderen op het zorgteamoverleg. Deel met elkaar wat goed gaat, wat minder goed gaat en welke nieuwe hulpvragen zijn ontstaan.
 5. Bedenk bij afronding van een actie samen een nieuwe verbeteractie. Hiermee ontstaat een voedingsbodem voor een continu verbeterproces.

Verbinden van zorgpraktijk en organisatiekaders

Hoewel dat misschien niet zo lijkt, is een actieve rol van het bestuur en management onmisbaar bij een organisatieverandering vanuit het primaire proces. Om vertrouwen te hebben en los te laten, moet je als organisatie heel goed weten wat er leeft onder cliënten en medewerkers, moet je kunnen faciliteren en ruimte scheppen, maar ook durven ingrijpen als dat nodig is. Een grote betrokkenheid van het bestuur is misschien niet zo zichtbaar, maar wel voelbaar.

Wake-up call

Door de mening van zorgprofessionals een plek te geven en te waarderen, gaat de informatie uitwisseling vanzelf stromen. Wat ons betreft een krachtig vertrekpunt voor kwaliteit, multidisciplinaire samenwerking, kennisontwikkeling en het maken van een flinke professionaliseringsslag.

Start vandaag nog met een “wake-up call”. En onderzoek wat er bij jouw team, locatie en organisatie nog meer voor nodig is om samen persoonsgerichte zorg met werkplezier en passend binnen de organisatiekaders  te kunnen waarmaken.

Samen zorgen voor een beter morgen!

Eventuele Tags: kwaliteitvanzorg, lerenvandata, persoonsgerichtezorg