Kunstmatige intelligentie in de ouderenzorg

Gerdine Boers

Oprichter

Kunstmatige intelligentie in de ouderenzorg

Bij kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence – AI) wordt al snel gedacht aan futuristische technologieën die te complex zijn om binnen de eigen organisatie toe te passen. Bijvoorbeeld het toekomstperspectief dat in Japan in 2025 (over 6 jaar) meer dan 80% procent van de ouderen door robots wordt verzorgd, in plaats van door zorgverleners. Maar wist je dat AI ook op minder grote schaal toe te passen is? Met aanzienlijk minder ingrijpende aanpassingen, maar zeker interessante resultaten voor jouw organisatie. In deze blog nemen we je mee in een mooie toepassing van AI in de ouderenzorg.

Fitte organisatie en tevreden cliënten

Dido Zorgt helpt organisaties bij het vinden van een goede balans tussen tevreden cliënten, betrokken medewerkers en een fitte organisatie. Door middel van onze toolkit Dido Meet geven we organisaties inzicht in de individuele en gezamenlijke wensen van cliënten. Dit helpt locaties en teams bij het anticiperen op de steeds veranderende zorgvraag. Hiermee ondersteunen we zorginstellingen bij het vertalen van hun visie en beleid naar concrete verbeteracties in de dagelijkse praktijk.

Wel de lusten niet de lasten

De door Dido Meet aangeboden inzichten worden door de medewerkers als eye-openers ervaren en resulteren binnen teams vaak tot goede gesprekken over hoe het anders en beter kan. Om de inzichten te bieden worden de cliëntwensen door het zorgteam geregistreerd in Dido Meet. In onze eerste projecten werd al snel duidelijk dat deze werkwijze ongewenst was. Logisch, administratief werk – het registreren van de wensen –  gaat ten koste van de aandacht voor de cliënt. Samen met een aantal zorgprofessionals hebben we naar een oplossing voor dit probleem gezocht. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het met een pen invullen van een formulier een acceptabele werkwijze is om de zorgvraag vast te leggen.

Na veel training is het neurale netwerk van Dido Meet inmiddels in staat om handgeschreven informatie binnen de context van het formulier te herkennen en te vertalen naar data voor Dido Meet.

AI – Neurale netwerken

Op basis van dit inzicht heeft Dido Zorgt een formulier ontwikkeld waarmee de zorgvraag kan worden vastgelegd met pen en papier. Het vastleggen van het zorgprofiel is daardoor eenvoudig.

Ingevulde formulieren worden ingescand en door Dido Meet automatisch omgezet naar data.

De AI technologie die we hiervoor gebruiken heet neurale netwerken. Neurale netwerken bootsen de werking van de hersenen na, die een biologisch neuraal netwerk vormen: een kluwen van ontzettend veel verbindingen tussen neuronen (hersencellen). Een neuraal netwerk is in staat om te leren. Door middel van training wordt het steeds slimmer. 

Dido Zorgt – persoonlijke ouderenzorg ondersteund door technologie

Door de inzet van AI bieden we zorginstellingen de mogelijkheid om met minimale inspanning waardevolle inzichten te verkrijgen over het zorgproces op de werkvloer

De toepassing hiervan biedt kansen om:

  • Snel en efficiënt een nul-meting uit te voeren. Binnen enkele dagen inzicht in het zorgproces en concrete verbeterkansen!  
  • Continu volgen van de effecten van een gewijzigde zorgvraag
  • Medewerkers op een andere manier te betrekken bij het optimaliseren van het zorgproces
Eventuele Tags: artificial intelligence, Ouderenzorg