De wetten van groepsdynamica

Gerdine Boers

Oprichter

De wetten van groepsdynamica

Wanneer onvrede binnen een team toeneemt kan dit veel invloed hebben op het dagelijkse werk en de samenwerking. Voor je het weet gaat het niet meer over de zorg, maar over hele andere dingen. Funest voor werkplezier en kwaliteit van zorg.

Hoe kun je het groepsproces weer vlot te trekken en de energie van zorgteams weer laten stromen?

De wetten in de praktijk

Vanuit Dido Zorgt zijn wij vaak in gesprek met zorgteams. In deze gesprekken hebben wij opgemerkt dat er vier terugkerende wetten zijn, die van invloed zijn op de teamdynamiek van zorgteams, namelijk:

  1. Veiligheid. Er is een open sfeer waarin alles gezegd mag worden, naar elkaar wordt geluisterd en gedoe er mag zijn.
  2. Vertrouwen. In de expertise van het zorgteam.
  3. Invloed op het eigen werk. Ruimte voor invloed op de inrichting van zorg.
  4. Helderheid. Teams, die weten wat van hen verwacht wordt en de kaders kennen, nemen zelf (meer) regie en gaan aan de slag!

 Gemiste kans

Wij voeren dagelijks praktijkonderzoeken uit samen met zorgteams. Hierbij wordt de behoefte van de cliënt in beeld gebracht in relatie tot de inrichting van zorg. Opvallend is hoe zorgteams ons continu voeden met goede en betaalbare ideeën om de zorg beter en passender te maken. Het enthousiasme begint dan te stromen, omdat het gaat over zorg aan cliënten en hoe je deze zorg samen kunt optimaliseren.

Tegelijkertijd merken we dat teams veelal niet de ruimte en tijd voelen om met deze ideeën aan de slag te gaan. Het gaat in de bovenstroom meestal om kleine hindernissen en het ontbreken van werkbare kaders. Maar juist in de onderstroom gaat het om grotere belemmeringen, zoals wederzijds vertrouwen, je gezien en gehoord voelen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan werkdruk die wordt ervaren, en heeft impact op de kwaliteit van zorg.

 

Benut de kwaliteiten van teams!

Teams zijn vanuit hun expertise prima in staat om een passende inrichting van zorg vorm te geven en in te spelen op veranderingen in de cliëntvraag. De zorgprofessional is de belangrijkste medewerker voor het leveren van goede zorg. Zeker als het gaat over de inrichting en het organiseren van het dagelijkse zorgproces kennen zij de cliënt, en weten zij vaak precies waar het goed gaat en waar het beter kan. Benut deze kennis en ervaring!

Randvoorwaarden

Hiervoor zijn wel de volgende randvoorwaarden belangrijk:

  1. Ruimte voor invloed op de inrichting van zorg.
  2. Tijd voor afstemming over de zorg.
  3. Een goed beeld van de zorg-en welzijnsvraag per individuele cliënt.
  4. Heldere inzichten.
  5. Coachend leiderschap.
Groepsdynamiek geeft energie. Samenwerken aan goede en passende zorg voor iedere cliënt. Dat wil toch iedereen. Voor ons is het helder dat we hier op moeten sturen!

Gebruik inzichten om te ontwikkelen

Inzicht in de cliëntvraag in relatie tot de dagelijkse praktijk, helpt teams en locaties bij het inrichten van de zorg in lijn met de visie en het beleid van de organisatie. Maar ook bij het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking tussen en met alle betrokkenen. Voor dit soort vraagstukken is Dido Meet ontwikkeld.

In Dido Meet staat het werken vanuit de wensen- en behoefte van de individuele cliënt centraal. De heldere rapportages en praktische inzichten leiden tot goede gesprekken tussen de cliënt en het multidisciplinaire zorgteam. De inzichten geven de manager handvatten om zorgteams hierin te coachen, en te sturen op een goede balans tussen persoonsgerichte zorg (tevreden cliënten), passende inzet en werkplezier (minder werkdruk), en een fitte locatie (financieel gezond).

Zelf vormgeven

Teams gaan in de praktijk samen onderzoeken of de ideeën werken en de verbeteracties geconcretiseerd kunnen worden. Hierbij is het verstandig om met enige regelmaat de voortgang met elkaar te bespreken. Tevens is dit een goed moment om veranderingen en ontwikkelingen bij cliënten, de afdeling en de zorgvraag samen door te nemen.  

Met behulp van Dido Meet kan de cliëntvraag eenvoudig gevolgd worden, en zien teams direct wat de impact is van veranderingen bij cliënten, of een ingezette verbeteractie.

De teammanager beschikt over handvatten om het proces te volgen, zodat er genoeg tijd overblijft om teams te faciliteren bij vraagstukken of belemmeringen waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.

Eventuele Tags: groepsdynamica, Ouderenzorg