Big data in de ouderenzorg!

Gerdine Boers

Oprichter

Waarom is data zo belangrijk?

De ouderenzorg wordt steeds complexer. Door stijgende kosten en tekorten aan zorgprofessionals staat de sector onder druk. De extra middelen vanuit de overheid dragen uiteraard positief bij aan het verbeteren van de ouderenzorg.

Maar de uitdagingen voor de toekomst blijven groot. Daarom is er een urgente behoefte aan data, die waardevolle inzichten geeft om de ouderenzorg fitter te blijven maken, nu én in de toekomst.

Data uit de directe praktijk

In de directe praktijk komt de kwaliteit van zorg tot uiting. Cliënten, het sociale netwerk van de cliënt en zorgprofessionals (verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaren, AB’ers etc.) staan direct in verbinding met elkaar. Zij zijn bekend met de gemaakte zorgafspraken en de wensen en behoeften van de cliënt. Aanvullend hierop beschikt het multidisciplinaire zorgteam over de benodigde deskundigheid en expertise om de zorg te kunnen verlenen.

Dit is dan ook dé plek om nuttige informatie te verzamelen. Deze informatie levert inzichten op om het primaire zorgproces verder te verbeteren en de cliëntvraag te kunnen monitoren.
Dit helpt enorm bij de vraagstukken rondom hoge werkdruk en kwaliteit van zorg. Maar geeft ook waardevolle inzichten om de juiste keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

Dido Meet verzamelt data over de activiteiten van zorg, welzijn en behandeling rondom iedere cliënt. Deze data vormt een waardevolle informatiebron voor de ouderenzorg.

Optimaliseren van doelmatigheid primaire zorgproces en kwaliteit van zorg

Op locatie- en teamniveau biedt de data inzichten om de kwaliteit van zorg en het primaire zorgproces verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het monitoren van de cliëntvraag, het passend maken van de zorg binnen het zorgprofiel, de juiste deskundigheid en expertise op het juiste moment, optimaal gebruik maken van (hulp)middelen, samenwerking met familie en/of het sociale netwerk van de cliënt.

Ondersteuning voor besluitvorming

Door de data van meerdere zorgteams en locaties met elkaar te verbinden, ontstaan overstijgende inzichten over bijvoorbeeld de behoefte van cliënten, welke deskundigheid en expertise past hierbij, wat betekent dit voor ons doelgroepen- en huisvestingsbeleid? Vragen waar veel organisaties mee worstelen. Management en zorgprofessionals worden gevoed om goede keuzes te kunnen maken, hetgeen bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg.

Cliëntbehoefte monitoren

Doordat de dagelijkse activiteiten van zorg & welzijn in beeld zijn, geeft de  data ook input over de vraag van de cliënten. Hoe ontwikkelt deze vraag zich? Past dit ook bij de wens om niet alleen op basis van het ziektebeeld zorg te verlenen, maar ook kwaliteit van leven te bevorderen? Wat vraagt dit van onze organisatie?

Cliënten weten precies wat ze willen

Naarmate ouderen (en hun familie en/of sociale netwerk) beter geïnformeerd en mondiger worden over hun gezondheid   en een beter begrip ontwikkelen van wat ze willen, zal de ouderenzorg hun meer tegemoet moeten komen.

Eventuele Tags: Big data, Ouderenzorg