Grijp nu je kans!

Gerdine Boers

Oprichter

Extra gelden langdurige zorg

Het ministerie VWS heeft dit jaar 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor betere ouderenzorg. Dit budget is bedoeld voor het aantrekken van extra personeel (85% van het budget) en voor andere investeringen in kwaliteit (15%). Inmiddels zijn de plannen ingediend. Er is een inzet van ruim tienduizend extra fte aan extra zorgmedewerkers opgenomen.

Goed nieuws natuurlijk! Voor veel organisaties zal dit ook leiden tot een verlaging van de druk op inzet van medewerkers. Hopelijk gaat het ook lukken om op de schaarse arbeidsmarkt de juiste professionals aan te trekken. En niet minder onbelangrijk, huidige en nieuwe medewerkers aan boord te houden.

Tijdelijk of duurzaam veranderen?

Extra middelen heeft als risico dat het kan leiden tot een lagere stimulans om verdere verbetering op te zoeken. Het geld vliegt weg. Het aantrekken van nieuwe medewerkers kost veel tijd. Het kan de scherpte en creativiteit van organisaties en mensen verminderen. Dit kan bijvoorbeeld effect hebben op de inrichting van een organisatie.

In de dagelijkse praktijk herkennen wij dat binnen zorgorganisaties ook wel eens. Na jaren van krapte en werkdruk voelt de extra ruimte als een warme deken. Dat is logisch, maar wij denken dat naast het aantrekken van medewerkers, het juist nu het moment is om ook door te pakken op veranderingen in het zorgproces. Hoe kunnen we de ruimte die de extra personele kracht biedt benutten om toe te werken naar een passende en toekomstbestendige zorginrichting?!

Dido Zorgt helpt organisaties om antwoorden te vinden bij het realiseren hiervan.

In vier stappen helpen we iedere organisatie op weg:

  1. Ontdekken hoe we werken
  2. Inzichten omzetten in acties
  3. Kunnen we nog slimmer werken
  4. Verbeteracties evalueren en integreren

Iedere stap wordt ondersteund met slimme tools.

Resulteert de inzet van extra personeel ook tot duurzame veranderingen in het zorgproces? Of is het een tijdelijke impuls die bij een veranderende conjunctuur - lees besparingsprogramma’s - weer snel is vergeten?

Ontdekken hoe we werken. Inzicht is een belangrijke basis voor verandering. Onze ervaring is dat het essentieel is om inzicht te ontwikkelen in de werkwijze van teams.

Vaak horen wij van teams of managers “dat is niet nodig, wij weten precies hoe we werken, we voelen wel aan waar het anders of beter kan, en…”.  Dat is natuurlijk ook zo, maar weten we het ongeveer of precies? In de praktijk zien we dat de meeste teams ongeveer weten welke werkzaamheden zij uitvoeren gedurende de week. Daarom hebben we samen met mensen uit het werkveld een tool ontwikkeld die inventariseert hoe het zorgproces is ingericht en hoe er gewerkt wordt. En wat blijkt?

Hoe kunnen teams vervolgens inzichten omzetten in acties? Veranderen doe je door te leren. Zorgteams zijn vanuit hun professie prima in staat om samen inzichten om te zetten in concrete verbeteracties. Benut dit deze waardevolle informatiebron! En niet onbelangrijk, invloed op het organiseren en inrichten van het werk heeft een positief effect op het lerend vermogen en verlaging van de werkdruk.

Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat teams ruimte krijgen om te verbeteren en er werkbare kaders zijn. De teammanager kan hierin een inspirerende en faciliterende rol vervullen. Van baas naar coach!

Als de basis op orde is komt er ruimte vrij om nog slimmer te werken. Door bijvoorbeeld meer verbinding te leggen met de rol en betrokkenheid van familie en het sociale netwerk van de cliënt. En samen met het multidisciplinaire zorgteam gesprekken te voeren over de best passende zorg. Breng alle kennis en expertise samen, zodat een probleem of belemmering integraal benaderd, bespreekbaar en opgelost kan worden. Naast het creëren van nieuwe mogelijkheden, gaat dit ook over het managen van verwachtingen.

Uiteraard is het belangrijk om te evalueren en te borgen. Samen beoordelen of de ingezette acties het gewenste effect hebben en om te kijken of de situatie van een cliënt of groep veranderd is. Leren door beleven en leren door doen. Als iets werkt ontstaat vaak de behoefte om  samen afspraken te maken, zodat het idee of de verandering een onderdeel wordt van het dagelijkse werk.

 

Eventuele Tags: Ouderenzorg